8.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
9.30 Za śp. Zygmunta Pytla w 24 r. śm.
11.00 Za śp. Tadeusza Felczak w 4 r. śm.
12.30 Za śp. Antoninę i Władysława Niklas
16.00
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./