7:00 + Marię Żochowską (2 greg.)
9:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
16:00 + r-ców Helenę i Jerzego Polman, Beatę Plichta, męża Janusza Pekról, r-nę Pekról
18:00 + Radosława Nisztora