7:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)
9:00 + Stanisława Cichockiego
16:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
18:00 + Krzysztofa Jasińskiego (4 greg.)
18:00 + Wiesława Sałackiego (pog.)