7:00 + Grzegorza Kowalczyka
9:00 + Józefę Szczutowską (13 greg.)
10:00
16:30 + Krystynę Pieńkos
18:00 + Radosława Nisztora (13 greg.)
18:00 + Krystynę Muras
20:00