7:00 + Marię Żochowską (26 greg.)
9:00 + Walentynę Zdrojewską
11:00 + Halinę Dąbkowską (pog.)
16:30 + Urszulę Jankowską (pog.)
18:00 + Wiktorię i Edmunda Durzyńskich, Genowefę i Stefana Durzyńskich, Genowefę, Mariannę i Aleksandra Krawcewicz
18:00 + Annę Śladowską (pog.)
20:00 + Adama Zielińskiego (pog.)