7.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./
8.00 Pierwszosobotnia wynagradzająca NSNMP
8.00 Za zmarłych z rodziny Łasińskich
12.30 Chrzest: Michał
17.00 Za śp. Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz i ich Rodziców
18.00 Za śp. Rodziców Zenona i Wandę Kaczorowskich oraz Rodziców Jana i Agnieszkę
18.00 Za śp. Logina Słupeckiego w 56 r. śm.