7.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./
17.00 Za śp. Zbigniewa Grzybowskiego
18.00 Za śp. Wacława Jochymek
18.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./