7.00 Za śp. Męża Tadeusza Olszewskiego w 2 r. śm.
12.30 Chrzty: Oliwier
17.00 Za śp. Rodziców Stanisławę i Antoniego Gościniak oraz Rodziców chrzestnych Maksjan
18.00 Za śp. Zbigniewa Garlickiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Bulasińską w 6 r. śm.