7.00 Za śp. Marię Sobótka /1 popogrzebowa/
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1. soboty
12.30 Chrzest: Tymoteusz
17.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 2/
18.00 Za śp. Jadwigę /1 r. śm./ i Stanisława Kozłowskich oraz Rodziców Kazimierę i Władysława Kardynał
18.00 Za śp. Rodziców Wiesławę i Zdzisława Niklewicz oraz Rodziców Irenę i Sylwestra Janiszewskich