7.00 Za śp. Adama i Henrykę Plewińskich oraz teścia Ryszarda Kantonowskiego
12.30 Chrzest: Laura
18.00 Za śp. Zbigniewa Dynowskiego w 3 r. śm.