7.00 Za śp. Rodziców Władysławę i Stanisława oraz braci Kazimierza, Jana i Czesława Kajkowskich
17.00 Za śp. Danielę Wiśniewską
18.00 Ślub: Jarosław i Anna