7.00 Za śp. Irenę Kicińską /pog./
12.30 Chrzty: Jakub, Marcel i Tymon
17.00 Ślub: Łukasz i Renata
18.00 Za śp. Zygmunta Araś w 24 r. śm., Wiesława, Zdzisława i Stanisława Araś