7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 36 r. ślubu dla Jadwigi i Krzysztofa Grzymkiewicz oraz ich dzieci i wnuków
8.00 Wynagradzające NSNMP z racji I soboty miesiąca
12.30 Chrzty: Julia i Julian
17.00 Za śp. Leokadię i Franciszka Czekaj
18.00 Za śp. Tadeusza, Sabinę i Zenona Ziembińskich oraz Barbarę Dobrską
18.00 Za śp. Rodziców Justynę i Czesława Nowakowskich oraz Czesława i Justynę w 5 r. śm.