7.00 Za śp. Stanisława Kobuszewskiego /popog./
8.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./