7.00 Za śp. Stanisława, Zofię, Janinę i Józefa Salamądrych i zmarłych z ich rodzin
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /22 greg./
18.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./