7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1. soboty miesiąca
12.30 Chrzest: Bartosz
17.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich
18.00 Za śp. Sebastiana Kolasa w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Koczyk /popog./