7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Rutkowską i Bartosza Rutkowskiego
18.00 Za śp. Zygmunta Załęskiego w 29 r. śm.
18.00 Za śp. Teresę Zarzycką /popog./