7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
8.00 – 16.00 PRZEGLĄD CHÓRÓW
17.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Zbigniewa Grzybowskiego
18.00 Za śp. Ryszarda Misztalskiego w 2 r. śm.