7.00 Za śp. Sabinę i Henryka Słomkowskich
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
16.00 Ślub: Marcin i Agnieszka
17.00 Za śp. Władysława Jeleń w 2 r. śm.
18.00 O zdrowie dla Barbary i Małgorzaty z córkami
18.00 Za śp. Juliana i Czesławę Kwiatkowskich, Rodziców Franciszkę i Stanisława Papierzyńskich