7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
12.30 Chrzty: Antoni, Miłosz, Adam i Pola
17.00 Za śp. Rodziców Henrykę i Kazimierza Peszyńskich
18.00 Za śp. Jana i Agnieszkę Kaczorowskich oraz Rodziców Kaczorowskich
18.00 Za śp. Zofię Grabarczyk