7.00 Za śp. Annę Fedorczyk /pog./
12.30 Chrzest: Julia
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
18.00 Za śp. Jana Boguckiego w 22 r. śm., Bronisławę /9 r. śm./ i Zenona /8 r. śm./ Kijuć
18.00 Za śp. Hannę Grabowską w 20 r. śm. Oraz Helenę i Aleksandra Wiśniewskich