7.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego /pog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I-soboty miesiąca
17.00 Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./
18.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./
18.00 Za śp. Andrzeja Jałocha /pog./