7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1. soboty
12.30 Chrzty: Julia, Dorian, Barbara, Michalina i Wojciech
17.00 Za śp. Ryszarda i Franciszkę Wróblewskich
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 5
18.00 Za śp. Kazimierę i Wacława Żywiałkowskich