7.00 O zdrowie dla Doroty i Marcina
8.00 Wynagradzająca NSNMP
17.00 Za śp. Krystynę Rutkowską /1 r. śm./ oraz Bartosza Rutkowskiego
18.00 1) Za śp. Barbarę i Edwarda Dymek, dziadków Michalaków i Dymków
2) Za śp. Eugeniusza, Mariannę-Zuzannę i Krzysztofa Wiklowskich, Adama i Wacława Kujawskich, Bronisławę Kujawską i Helenę Weber