7.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./
17.00 Za śp. Danutę Markowską i Ryszarda Markowskiego /w rocznicę śm./
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Rodziców Teresę /w 3 r. śm./ i Władysława Kwiatkowskich