7.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /pog./
17.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 9
18.00 Za śp. Józefa Makowskiego