7.00 Za śp. Annę Szopską /pog./
17.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 16
18.00 Za śp. Władysława Jankowskiego