7.00 Za śp. Pawła Chojnackiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Marię Miszczyńską w 9 r. śm.
18.00 Za śp. Helenę Popiacką /pog./