7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /pog./
18.00 Za śp. Wiesławę Rogalską w 5 r. śm.