7.00 Za śp. Elżbietę Plebaniak /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./