7.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./
17.00 Za śp. Irenę i Witalisa Jarzyńskich
18.00 Za śp. Piotra Grabowskiego w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Ryszarda Lemanowicza w 21 r. śm. i Roberta Lemanowicza
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./