7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./
17.00 W intencji nowożeńców Klaudii i Mariusza Florczak
18.00 Za śp. Janinę i Kazimierza Żak
18.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./