7.00 Za śp. Koletę Szymborską /pog./
17.00 W intencji nowożeńców Aleksandry i Dawida Krostów
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
18.00 Za śp. Izabelę Rutecką /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./