7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /pog./
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Teresę Tymińską /popog./