7.00 Za śp. Irenę Kicińską /12 greg./
7.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./