7.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./
7.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./
7.00 Za śp. Dziadków Ziółkowskich i Kwiatkowskich, zm. z rodziny Witkowskich
18.00 Za śp. Adama Reszka w 10 r. śm.