7.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./
7.00 W intencji nowożeńców Grażyny i Andrzeja Lewandowskich
7.00 Za śp. Ryszarda Wudarskiego /pog./
18.00 Za śp. Edytę Żółtowską w 10 r. śm.