7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
17.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego /pog./
18.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./
18.00 Za śp. Stanisława i Mariannę Zadura oraz Bronisława i Albinę Ziemkiewicz