7.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./
17.00 Za śp. Janinę, Romana i Krzysztofa Zalewskich i Mariolę Brząkalską
18.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./
18.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./