7:00 + Annę Piskorz (pog.)
9:00 + Teresę Ziembińską (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (9 greg.)
18:00 + Alinę Kozanecką (pog.)
18:00 + Tadeusza i Jadwigę Szadkowskich, Krystynę Lejza
20:00 + Danutę Więcek (pog.)