7.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /1 popogrzebowa/
8.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
9.30 Za śp. Ewę Marię Janecką /popog./
16.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
20.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./