7.00 Za śp. Stanisławę i Jana Chojeckich
17.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./
18.00 Za śp. Ryszarda Misztalskiego – imieninowa
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 2