7.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
17.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
18.00 1) Za śp. Jadwigę Witkowską w 11 r. śm.
2) Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./
3) Za śp. Zdzisława Patyk /im./