7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./
7.00 Za śp. Danutę Pejta /1 popogrzebowa/
7.00 Za śp. Grażynę Staszewską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 5/