7.00 Za śp. Iwonę Hejza w 2 r. śm.
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny i Kazimierza
18.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./