7.00 Za śp. Irenę Kicińską /18 greg./
7.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./