7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
7.00 Za śp. Irenę Kicińską /3 greg./
7.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./
7.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza w 1 r. śm. oraz Rodziców Zofię i Czesława Reda
18.00 Za śp. Babcie Wiktorię Pazio, Aleksandrę Włodarczyk i Jadwigę Dasiewicz