7.00 Za śp. Janusza Stanisławskiego /pog./
17.00 Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./
18.00 1) Za śp. Danutę Markowską
2) Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./