7.00 Za śp. Helenę Pilarską /pog./
17.00 Za śp. Ewę Lis /pog./
18.00 1) Za śp. Henryka Gajewskiego w 5 r. śm.
2) Za śp. Jadwigę i Jana Żebrowskich