7.00 Za śp. Elżbietę Plebaniak /popog./
17.00 Za śp. Lucjana Przykłota w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę i Mieczysława Grabarczyk
18.00 Za śp. Józefa Makowskiego